Wykaz artykułów autorstwa
sługi Bożego o. Ignacego


 

Artykuły zostały ułożone w porządku chronologicznym (czas napisania artykułu).
Dla celów praktycznych podzielono je na dwie grupy - te, które ukazały się w "Przewodniku Katolickim" (jest to skrót folderu PK) oraz te, które były drukowane w innych periodykach, jak np. "Migrant Echo", "Głos Seminarium Zagranicznego", "Roczniki Katolickie", "Tygodnik Powszechny", "Studia Pelplińskie", "Wiadomości dla Duchowieństwa" czy też "Nasza Przeszłość" (jest to folder INNE).

Poniżej zamieszczony jest wykaz artykułów sługi Bożego o. Ignacego, z odpowiednimi odnośnikami do tychże artykułów.


- Nasi pielgrzymi u Ojca św.
- Wrażenia z podróży po Danji - cz. 1.
- Wrażenia z Danji - cz. 2.
- Wrażenia z Danji - cz. 3.
- Wrażenia z Danji - cz. 4.
- Prace i walki naszych wychodźców w Danji
- Polskie życie organizacyjne w Danji
- Ze zjazdu katolickiego
- Z ziemi świętej i Egiptu
- Śladami świętych Trzech Króli. Wrażenia z podróży do Ziemi św. i Egiptu
- Szlakiem Świętej Rodziny do Egiptu. Wrażenia z podróży do Ziemi św. i Egiptu
- Tam, gdzie Święta Rodzina schroniła sie przed Herodem. Wrażenia z podróży do Ziemi św. i Egiptu
- Nazaret, miasto Najświętszej Rodziny. Z pielgrzymki do Ziemi św.
- Ziemia święta w dobie obecnej
- Chrystus cierpiący. W Ogrodzie Oliwnym. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej - cz. 1.
- Chrystus cierpiący. W Ogrodzie Oliwnym. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej - cz. 2.

- Chrystus cierpiacy. Przed Piłatem i Herodem. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej
- Chrystus cierpiący. U słupa kaźni. W cierniowej koronie. Ecce homo. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej
- Chrystus cierpiący. Droga krzyżowa. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej
- Chrystus cierpiący. Na szczytach Golgoty. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej
- Tam, gdzie „Chrystus zmartwychwstan jest”. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej
- Tam, gdzie Chrystus wstapił na niebosa. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi św.
- W Wieczerniku. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi świętej
- W ojczyźnie św. Jana Chrzciciela. Wrażenia z pielgrzymki do Ziemi świętej. Na dzień 24 czerwca
- Tam, gdzie Najświętsza Panna nawiedzila Elżbietę... Wrazenia z pielgrzymki do Ziemi świętej. Na dzień 2 lipca
- Na stokach Karmelu. Wrażenia z pielgrzymki do Ziemi świętej. Na uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej
- Na Górze Przemienienia. Wrażenia z pielgrzymki do Ziemi świętej. Na dzień 6 sierpnia
- Śmierć
- W pustelni świętojańskiej. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Na II niedzielę Adwentu
- W Kanie Galilejskiej. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi świętej. Na niedzielę II. po Trzech Królach
- Na arabskim weselu. Wspomnienia z pielgrzymki do Egiptu
- W Jerycho i nad Jordanem. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi św. Na niedzielę zapustną
- Genezaret, czyli morze Tyberjadzkie. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi św.
- Świątynia jerozolimska. Wspomnienia z pielgrzymki do Ziemi św.
- Z podróży morskiej do Buenos Aires
- Wśród wychodźców polskich w Paranie. List z Brazylii
- Z kapłańską posługą. Wspomnienia z Brazylji
- Na odpuście w Brazylji. Wspomnienia
- Na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny do Kartaginy. List z drogi
- Z Kongresu Eucharystycznego w Kartaginie
- Po Kongresie Kartagińskim
- Czego Polska jeszcze nie widziała. Procesja eucharystyczna
- List z podróży do Brazylji
- Największy na świecie
- Na szczycie Głowy Cukrowej
- Ku wybrzeżom Słodkiej Rzeki
- Ktoś ty jest biały człowieku...
- Polskie nabożeństwo w dziewiczym borze brazylijskim

- W krainie Ducha Świętego u swoich. List z Brazylji
- Nowa Ojczyzna
- Z mojej wycieczki duszpasterskiej do Brazylji
- Duchowieństwo polskie w Brazylji
- Brzydkość spustoszenia
- Polski odpust za Oceanem
- Z polską kolędą przez bór dziewiczy
- W dziewiczym lesie na nocnej straży. Wspomnienia z Brazylji
- Okopy - Miasto umarłych
- W Wniebowstąpienie Pańskie...
- Mogiły polskie w cieniu palm
- Na Daleki Wschód - cz. 1.
- Na Daleki Wschód - cz. 2.
- Na Daleki Wschód - cz. 3.
- Na Daleki Wschód. Bombaj, brama tajemniczych Indii
- Na Daleki Wschód. Cejlon, rubin rzucony z niebiosów
- Miasto lwa: Gibraltar Wschodu. Na Daleki Wschód
- Triumf Chrystusa na Filipinach. Na Daleki Wschód
- Szanghaj, stolica nad Żółtym Morzem. Na Daleki Wschód
- 2000 kilometrów przez kraj żółtego smoka
- Polscy Oracze na chińskim ugorze. Na Daleki Wschód
- Peiping, królowa chińskich miast. Na Daleki Wschód
- Kraj wschodzącego słońca. Na Daleki Wschód

- Nagasaki - miasto męczenników. Na Daleki Wschód
- W kraju złotej chryzantemy. Na Daleki Wschód
- Na świętą górę Kojasan. Na Daleki Wschód
- Stolica Dalekiego Wschodu
- Wiśnie kwitną. Na Daleki Wschód
- Korea - Kraj Cichego Poranka. Na Daleki Wschód
- Przez państwo pokoju i cnoty. Na Daleki Wschód
- Polskie orły nad Sungari. Na Daleki Wschód
- Przez kraj zaślepieńców. Wrażenia z podróży przez Rosję, cz. 1
- Przez kraj zaślepieńców. Wrażenia z podróży przez Rosję, cz. 2
- Przez kraj zaślepieńców. Wrażenia z podróży przez Rosję, cz. 3
- Przedmowa
- Polacy w Danii - cz. 1.
- Polacy w Danii - cz. 2.
- List z Holandii. W szeroki Boży świat
- W stolicy nad Sekwaną
- U Polaków. List z Francji
- W Wiecznym Mieście
- Widziałem Ojca Świętego
- Czerwone maki na Monte Cassino
- Pozdrówta Polskę...
- [Przemówienie z okazji 25-lecia Towarzystwa]
- [List z podróży do Malmö]
- W sprawie opieki nad nowowyświęconymi kapłanami
- Odezwa Przełożonego Generalnego
- Na północ od Bałtyku
- Na ziemi szwedzkiej
- Do stolicy Szwecji
- Święty proboszcz z Ars
- Chrystus Król. Przemówienie wygłoszone w czasie akademii ku czci Chrystusa Króla
- [List na rozpoczęcie Nowego Roku 1960]
- [List na Wielkanoc 1960]
- Pierwsze 25-lecie braci zakonnych. Przemówienie Przełożonego Towarzystwa na akademii ku czci Braci Jubilatów w dniu 3 maja 1960 r. w Poznaniu
- Na Nowy Rok
- [Przemówienie podczas jubileuszu 50-lecia święceń prezbiteratu ks. Świetlińskiego TChr]
- [List na początek Nowego Roku 1962]
- [List do chrystusowców z okazji Wielkanocy 1962]
- Trzydziestolecie Towarzystwa
- Czuwanie Soborowe
- Wyjazd Przełożonego Generalnego - cz. 1.
- Notatki z podróży Przełożonego Towarzystwa - cz. 2.
- Notatki z podróży Przełożonego Towarzystwa - cz. 3.
- Notatki z podróży Przełożonego Towarzystwa - cz. 4.
- Notatki z podróży Przełożonego Towarzystwa - cz. 5.
- Notatki z podróży Przełożonego Towarzystwa - cz. 6.
- Po Kapitule Generalnej
- W cieniu Bazyliki Piotrowej
- Brazylia po raz trzeci
- Pod Krzyżem Południa
- W poprzek Ameryki
- Kanada pachnąca pszenicą
- Od Pacyfiku po Atlantyk
- Wśród liści słodkiego klonu
- Sanctificari et sanctificare. Z Chrystusem w Nowy Rok
- Krzyż nad Orinoko. Wenezuela
- [List na Wielkanoc 1965 r.]
- Oddanie się Maryi
- W służbie Bożego Serca
- Na milenijne Alleluja!
- Na Nowy Rok
- [List przed Kapitułą Generalną]
- Ks. Nikodem Cieszyński w 25 rocznicę śmierci
- Przedmowa
- [List na rozpoczęcie Nowego Roku 1968]
- Zgromadzenia dla opieki duszpasterskiej nad emigracją
- Ks. biskup Ignacy Krause C.M.
- Żył w wierze. Ś.p. ks. Bronisław Bryja T.Chr.
- W sprawie konspiracyjnego duszpasterstwa w III Rzeszy
- Religious chronicle. Niepokalanów a Potulice
- Religious chronicle. Kardynał August Hlond w 25-tą rocznicę śmierci
- Triumf Wielkanocy
- Z Ojcem Maksymilianem
- Dla Boga i Polonii Zagranicznej
- 40 lat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, cz. 1.
- 40 lat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, cz. 2.
- Sylwetka duchowa ks. kardynała Augusta Hlonda, cz. 1.
- Sylwetka duchowa ks. kardynała Augusta Hlonda, cz. 2.
- Historia budowy Seminarium Zagranicznego

- W służbie polskiego wychodźstwa
- "Miecz ducha". Nikodem Cieszyński 1886-1942
- Pierwszy Chrystusowiec Biskupem
- Złoty jubileusz Towarzystwa Chrystusowego
- Przemówienie Ojca Posadzego w Bazylice Archikatedralnej w dniu 20.IV.1971.

odsłon: 15358 Do góry